Wat is het LOP

LOP Werking Dendermonde Secundair
Wie – wat – hoe ?

 • LOP Dendermonde Secundair is een overlegplatform dat werkt rond het bevorderen en realiseren van gelijke onderwijskansen in een stad of regio.
 • De oprichting van LOP’s dateert van 2002 en gebeurde op initiatief van de Vlaamse Overheid
 • Het LOP brengt alle schoolteams van secundaire scholen in Dendermonde samen met hun lokale partners die werken rond gelijke onderwijskansen.
 • Het LOP maakt afspraken en ontwikkelt acties om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Op basis van cijferanalyses en kwalitatieve analyses worden problematieken besproken en passende acties verkend.  Het LOP tracht finaal succesvolle schoolloopbanen van leerlingen te bevorderen.

Wat doet het LOP concreet?

 • Organiseren van overleg & dialoog  tussen scholen en relevante partners rond gelijke onderwijskansen
 • Specifiek overleg organiseren rond schooluitval voorkomen en het ondersteunen van schooloverschrijdende projecten die gedragsproblemen op school aanpakken. Bv. klastrajecten, NAFT – trajecten
 • Specifiek overleg organiseren rond de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en het ondersteunen van schooloverschrijdende projecten die de integratie en het psycho – sociaal welbevinden bevorderen. Bv. Mind Spring Junior
 • Maken van afspraken rond het werken met een aanmeldsysteem voor het 1ste jaar secundair onderwijs
 • Maken van afspraken rond de start van de inschrijvingen
 • In kaart brengen van capaciteiten, vrije plaatsen en volzetverklaringen in studierichtingen
 • Bemiddelen in moeilijke situaties rond inschrijvingen/inschrijvingsproblemen op vraag van ouders
 • Ontwikkelen van de website ‘Naar school in Dendermonde’

LOP coördinatie :
LOP Voorzitter : Nele Cleemput
nele.cleemput@proximus.be
LOP Deskundige : Liesbeth Croene
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
02/553 70 02