Ordenen en toewijzen

► Het computersysteem ordent alle aangemelde leerlingen op schoolvoorkeur.

Let op : Kinderen die al een broer of zus hebben op de school van keuze en kinderen waarvan de ouder werkt op die school van keuze worden met voorrang geordend en hebben gegarandeerd plaats op die school.

► Vervolgens geeft het computeralgoritme de leerlingen per schoolvoorkeur een uniek toevalsnummer.
► Als er te weinig plaatsen zijn in bepaalde scholen, dan worden de leerlingen geordend op basis van hun toevalsnummer.
Ben je toegewezen aan je eerste schoolkeuze?
Dan stopt de ordening en wordt je kind toegewezen.
Is je kind niet toegewezen aan de school
van eerste keuze?

Er zijn 2 mogelijkheden:
Je gaf 2 schoolkeuzen op in het aanmeldformulier
Je kind wordt geordend met een nieuw toevalsnummer in 2de keuze.
Je kind krijgt een plaats op de wachtlijst volgens het toevalsnummer in de eerste schoolkeuze.
We proberen alle aangemelde leerlingen maximaal toe te wijzen aan een school in Dendermonde.
Zijn er te weinig plaatsen in de beide scholen?
Dan krijgt je kind ook in de 2de voorkeurschool een plaats op de wachtlijst.
Je gaf 1 schoolkeuze op in het aanmeldformulier
Je kind krijgt een plaats op de wachtlijst volgens het toevalsnummer in de eerste schoolkeuze.
Je kind krijgt geen toewijzing aan een tweede schoolkeuze.

Bij te weinig plaatsen in beide scholen, krijgt je kind een plaats op de wachtlijst in beide scholen.
De school contacteert je zodra er een plaats vrijkomt en respecteert de volgorde van de wachtlijst tot en met 7 oktober 2024.