Indicator – en niet – indicatorleerlingen

Bij het invullen van het aanmeldformulier, beantwoord je enkele vragen over het gezin.
Het antwoord op deze vragen toont aan of je kind een indicator-leerling is of niet.

De indicatoren zijn:
• Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor een verhoogde schooltoeslag
ontvingen via het Groeipakket. Meer info vind je op www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/
schooltoeslag

• Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschift van het
zesde jaar secundair onderwijs

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn niet-indicatorleerlingen.
Bij de inschrijving op school toon je aan dat de ingevulde aanmeldgegevens correct zijn.
Bij het geven van foute informatie, verliest je kind de toegekende plaats.