Algemene info

 • Het Óscar Romerocollege en de GO! Middenschool Athenea Dendermonde kiezen er opnieuw voor om op dezelfde wijze aan te melden en in te schrijven voor het 1ste jaar middelbaar onderwijs voor schooljaar 2023-2024.
 • Dit betekent als je je kind wil inschrijven in het 1ste jaar secundair onderwijs, je je kind eerst aanmeldt vooraleer je je kind inschrijft op school.
 • Je hebt tijd om aan te melden.
  De aanmeldperiode loopt tussen 27 maart 2023 om 10u en 21 april 2023 om 14u.
  Het maakt niet uit wanneer je in die periode aanmeldt.
 • Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of een tablet.
  • Op het formulier vul je de gevraagde gegevens in zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind, …
  • Daarna duid je 1 of 2 voorkeurscholen aan op het formulier
  • Kies voor de 2 scholen in volgorde van jouw voorkeur, zo maak je kans in 2 scholen om gunstig geordend te worden wanneer de school te weinig plaatsen heeft.
  • Jouw eerste schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 • Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.
  Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :
  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel