Algemene info

 • De aanmeldperiode voor het 1ste jaar secundair onderwijs (schooljaar 2024-2025),
  loopt vanaf 25 maart 2024 om 14u00 tot en met vrijdag 19 april 2024 om 14u.00
 • Je meldt dus je kind eerst in de aanmeldperiode aan vooraleer je je kind kan inschrijven in het 1ste jaar secundair onderwijs.
 • Je hebt tijd om aan te melden.
  Het maakt niet uit wanneer je tijdens de aanmeldperiode aanmeldt.
  Alle kinderen worden op een gelijke wijze geregistreerd.
 • Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of een tablet.
  • Op het formulier vul je de gevraagde gegevens in zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind, …
  • Daarna duid je 1 of 2 voorkeurscholen aan op het formulier
  • Kies voor de 2 scholen in volgorde van jouw voorkeur, zo maak je kans in 2 scholen om gunstig geordend te worden wanneer de school te weinig plaatsen heeft.
  • Jouw eerste schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd
  • je krijgt een plaats op de wachtlijst van je voorkeurschool bij capaciteitstekort en een ongunstig toevalsnummer
 • Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.
  Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :
  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel
 • Vanaf 14 mei 2024 kan je je kind inschrijven op school voor het 1ste jaar secundair onderwijs.
 • Voor de hogere jaren in het secundair onderwijs hoef je niet aan te melden.
  Je kan inschrijven vanaf 15 april 2024 op school voor het volgend schooljaar. (2024-2025)